Görme Engelliler


Duyurular

                9. Sınıflar ( Yeni Kayıtlar ) Veli - Öğrenci Bilgilendirme Notu 2017–2018 Eğitim Öğretim Yılı Yıldırım Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayıt İşlemleri: Okulumuza kayıt ve yerleştirme işlemleri Bakanlığımız e-okul sistemi üzerinden yapılmaktadır. 9.Sınıfa yerleştirilen öğrencilerimizin velilerinin 05.09.2017-15.09.2017 tarihleri arasında okulumuza gelerek ders seçimi yapmaları ve sistemde yer alan öğrenci veli e okul bilgilerini güncellemeleri ayrıca servis kullanacak öğrencilerin kayıtların yaptırmaları gerekmektedir. Okul Açılış Töreni: 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı açılış töreni 18 Eylül 2017 Pazartesi Günü Saat 9.00 ‘da yapılacaktır. Aynı gün okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize yönelik oryantasyon (uyum) programı uygulanacak ve gün içerisinde ders kitapları dağıtılacaktır. Öğrenci Kıyafetleri: Yönetmelik gereği velilerimizin görüşü alınarak belirlenen öğrenci kıyafet örnekleri okulumuzda sergilenmektedir. Velilerimizin talebi ve komisyon kararı gereği okul kıyafetlerinin giyilmesi zorunludur. Servis Hizmetleri: Servis isteği olan öğrenciler, ikamet adreslerine göre gruplandırılarak servis araçları belirlenecek ve 18 Eylül 2017 Pazartesi günü ilan edilecektir. Servis hizmetleri ve organizasyonu, okulumuz Aile Birliğinin gözetim ve denetiminde özel girişimciler tarafından yapılmaktadır. Servis ücretleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararına göre belirlenmektedir. Parasız Yatılılık ve Bursluluk: Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına 2017 yılında başvuran öğrenciler, kazandıklarına dair belgeyi 23 Eylül 2017’e kadar teslim edeceklerdir. Mezun oldukları okullarda burs alan öğrenciler, durumlarını görevli müdür yardımcısına bildireceklerdir. İletişim: Yukarıda belirtilen hususlarla ile ilgili tereddüde düşülen durumlarda, (0224-3602930 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz. Okul Fax No: 0224-3633886) İnternet Adresi: http://faikcelikmtal.meb.k12.tr/ İnternet adresimizden okulumuzla ilgili haberlere, ders programlarına, veli toplantı gün ve saatlerine, veli toplantısı harici öğretmen görüşme gün ve saatlerine, okulumuz öğrencileri ile ilgili faaliyet ve duyurulara ulaşabilirsiniz. Okulumuza gelirken aşağıdaki belge ve malzemeleri yanınızda getirmeniz önem arz etmektedir. 1- Üç Top A4 Fotokopi Kâğıdı 2- 20 TL’lik Posta pulu ya da 20 TL(Öğrenci Devamsızlıklarının Bildirilmesi için)   3- Burslu Öğrencilerin Bursluluk Belgeleri (Sınavı yeni kazanan öğrenciler mezun oldukları okula verdikleri evrakları getirecekler

Devamı...